Takk til styret

Nå som brukshundkonferansen og forbundstinget er ferdig, ønsker jeg å benytte anledningen til å takke alle sammen for engasjementet. På søndag valgte vi nye tillitsvalgte i NBF, noen kom inn og andre gikk ut.
Aller først ønsker jeg å takke Vigdis Knutsdotter Stifjell for innsatsen i styret det siste året. Samtidig ønsker jeg Hilde Hov velkommen til styret. Vi har også gjort noen endringer i valgkomitéen. Hilde Nordli gikk ut og Annika Berglund kom inn. Jeg vil takke Hilde for innsatsen gjennom 11 år. Jeg ønsker Annika velkommen.
Vi har en spennende tid foran oss, men forhåpentligvis en litt mer normal tid enn den vi har bak oss.
Avslutningsvis vil jeg si at vi satser på et bra år og jeg gleder meg til å se dere.

Nytt styre:
• Leder: Øyvind Jensen
• Nestleder: Øystein Bjørnsengen
• Sekretær: Kristin Dyrkorn
• Kasserer: Kristin Gjermstad
• 1. styremedlem: Frode Løken
• 2. styremedlem: Heidi Tokstad
• Varamedlem: Hilde Hov

Med hilsen
Øyvind Jensen
Leder Norsk