The Challenge 2020 avholdes som planlagt 27-29.08.2020.

Vi har vurdert gjennomføringen opp mot korona situasjonen og planlegger å gjennomføre The Challenge 2020.
Vi vil snarlig komme med tydeliggjøring av nødvendige tilpasninger.

Påmeldingsfrist: 01.07.2020

Velkommen til The Challenge.

www.the-challenge.no