Forbundsting & brukshundkonferanse

Forbundsting

NBF’s høyeste myndighet er Forbundstinget, som avholdes hvert år i februar måned.

Innkalling til forbundsting
Forbundsstyret kunngjør innen den 30. november hvert år informasjon om tid og sted for kommende Ting, sammen med forslag til eventuelt lovendringer. Fullstendig saksliste og nødvendige dokumenter kunngjøres senest 4 uker før Tinget avholdes.

Forslag til forbundstinget
Forslag som ønskes behandlet, skal være Forbundsstyret i hende senest 31. desember.
FORSLAG TIL ENDRINGER I FORBUNDETS LOVER, SKAL VÆRE INNKOMMET SENEST 31. OKTOBER. Forslag kan fremmes av tilsluttede klubber ved styret, samt Forbundsstyret.

Brukshundkonferanse

NBF arrangerer hvert år, tradisjonelt dagen før Forbundstinget, en brukshundkonferanse.
Alle medlemsklubber blir invitert for å diskutere «rikets tilstand», viktige saker som det har vært jobbet med, og hva som vil og skal jobbes med framover.
Brukshundkonferansens agenda er forskjellig fra år til år.

Brukshundkonferanse:
Lørdag 22.02.2020/ Kl. 11.00

Forbundstinget:
Søndag 23.02.2020 / kl. 10.30

Nyheter om Forbundsting & brukshundkonferanse

Referat fra brukshundkonferansen

Forbundsting og Brukshundkonferanse 2019

page1image21219360

Forbundsting og Brukshundkonferanse 2019

Informasjon om tid og sted for Forbundsting og Brukshundkonferanse 2019

Les mer