Brukshundkonferansen og Forbundsting 2024

 

Sted: Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 Skjetten

 

Brukshundkonferanse:
Lørdag 17.02.2024 kl 10.00

Forbundstinget:
Søndag 18.02.2024 kl 10.30

Forslag som ønskes behandlet skal være Forbundsstyret i hende senest 31.desember.

Fullstendig saksliste, vedlagt nødvendige dokumenter kunngjøres senest 4 uker før tinget avholdes.
Påmeldingsskjema med ytterligere info til både Brukshundkonferanse og Forbundstinget sendes ut senest 4 uker før avholdelse.

Denne informasjonen er også sendt til klubbene på epost.