Regelverksendringer

En lang prosess med regelverksendringer nærmer seg nå slutten. NKK sendte i høst ut forslag til regelverksendringer for brukshundprøver og kåringsprøven, med svarfrist 15. november 2023. Høringssvarene er nå gjennomgått og de endelige forslagene til regelverksendringer er oversendt NKK. Der skal de behandles i Sporthundkomiteen.

Illustrasjonen for gangen i regelverksendringer har blitt vist på Brukshundkonferansen og Forbundstinget tidligere.