Elverum hundeklubb inviterer til Instruktørkurs Brukshund NKK Trinn II og treningsveilederkurs

Våren 2024 arrangerer Elverum hundeklubb Instruktørkurs Brukshund NKK Trinn II og parallelt arrangerer vi et treningsveilederkurs for de som ikke oppfyller kravene til NKK Trinn II instruktørkurs.

INSTRUKTØRER: INGER ØSTLIE OG TERJE ØSTLIE. Inger og Terje er nok de i Norge som kan mest om brukshunder og mentalitet, i tillegg til å være svært erfarne NKK trinn 3 instruktører – så benytt sjansen nå!

Trinn II – instruktørkurs
For å kunne bli NKK Trinn II instruktør må man oppfylle bestemte formelle og praktiske krav for å kunne delta på kurset. Les NKK sin utdanningsplan HER ( Link til utviklingsplan ).

Treningsveilederkurs
Det er ingen formelle eller praktiske krav for å kunne delta på Treningsveilederkurset, men det er en stor fordel om man drevet aktivt med brukshund, og vært instruktør på kurs. Man går gjennom samme pensum som Trinn II – og det man lærer er av stor nytte for de som f.eks ønsker å utvikle seg videre i NRH.

Kurspris: 10.000 kr

Tilleggslitteratur må man koste selv.

Kurset avvikles som egenstudium kombinert med 4 samlinger (samlingene vil bli avholdt i Elverum).

  • Oppstartshelg: 02.03.24 – 03.03.24
  • 06.04.24 – 07.04.24
  • 09.05.24 – 12.05.24 – NB 4 dager!
  • 01.06.24 – 02.06.24 ( inkl avsluttende eksamen )Samlingene totalt vil bli på ca 80 timer.

Info og påmelding
Spørsmål og påmelding til kurset sendes på e-post til leder i Elverum hundeklubb: Berit Jynge e-post: kurs@elverumhundeklubb.no

Påmeldingen må inneholde navn, mobilnummer og en bekreftelse på om man ønsker å melde seg på NKK Trinn II instruktørkurs eller Treningsveilederkurset.

Vi oppfordrer alle til å benytte seg av denne muligheten til å videreutvikle kunnskapene innenfor brukshund