Forbundsting og brukshundkonferansen 2024

NBF har gleden av å invitere medlemsklubber og æresmedlemmer til å delta på Brukshundkonferanse og Forbundsting 17. og 18.februar 2024.

Påmeldingsfristen er 01.02.2024