2012 – NM Dommeroppsett

Dommeroppsett NM 2012

Fredag Lørdag
Knut Oskarsen Overdommer    Overdommer
Geir Land Appell Felt
Geir Larsen Appell Felt
Ellinor Antonsen Felt Oppsøk
Tor Tetli Felt Oppsøk
Torgeir Rui Rundering Appell
Harald Grøndahl Rundering Appell