2014 – Forbundsting og Brukshundkonferanse

Forbundsting 2014

1. Innkalling til forbundsting 2014

6.1 Forbundsstyrets årsberetning 2013

6.2 – ÅrsberetningLovDisp2013

6.3 – Rapport fra resultatasvarlig statistikk 2013

7.1 – Revisorsberettning_2013

7.2 – Regnskap_Nbf_2014

7.3 – Balanse 2013

8 – Budsjett_Nbf_2014

9 – Fastsettelse av årskontigenten for 2015

10.1 – Forslag til Forbundstinget 2014 fra NBFs styre – lovendring

10.2 – Forslag til Forbundstinget 2014 fra NBFs styre – ny reisefordeling

10.3 – Forslag til Forbundstinget 2014 fra Stovner Hundeklubb – regelverk

11 – Valgkomiteens innstilling til NBF 2014

— Relevante dokumenter —

13 – Vedlegg – Fullmakt_tinget 2014

13 – Vedlegg – NBF Innrapportering_medlemmer

13 – Vedlegg – NBFs lover av 2012

13 – Vedlegg – Reisefordeling Forbundsting

Brukshundkonferanse 2014

Innvitasjon til brukshundkonferansen 2014

Invitasjon til både Brukshundkonferansen og Forbundstinget

Innvitasjon til forbundsting og brukshundkonferansen 2014