Korrektur av terminliste for jakt- og brukshundprøver 2014

Nå er det klart for korrektur av terminlisten for jakt- og bruksprøver 2014.
Det vedlagte Excel-dokumentet er sortert på klubb og inneholder alle prøvesøknader som er registrert innen søknadsfristen 31/10-2013.
Vennligst sjekk at alle opplysninger stemmer. Har alle prøver kommet med? Har prøven har riktig dato? Riktig kontaktinformasjon? Finnes det andre prøver som kolliderer med din klubbs arrangement?

Excel ark er sendt pr mail til alle klubber. 


Mail fra NKK:
—————————————–

Til alle prøvearrangører i 2014.
 
Nå er det klart for korrektur av terminlisten for jakt- og bruksprøver 2014.
Det vedlagte Excel-dokumentet er sortert på klubb og  inneholder alle prøvesøknader som er registrert innen søknadsfristen 31/10-2013.

Vennligst sjekk at alle opplysninger stemmer. Har alle prøver kommet med? Har prøven har riktig dato? Riktig kontaktinformasjon? Finnes det andre prøver som kolliderer med din klubbs arrangement?

For å gjøre terminlisten mest mulig korrekt ber vi om at alle søknader inneholder:
Avgift for påmelding (skrives i hele tall, og er det ulik pris på klasser benyttes tegnet «/» mellom tallene. Eks. 200, 200/300).
Kontonummer for betaling av påmeldingsavgift. 
Frist for påmelding.

Enkelte prøvetyper har prøvesesong som går over i 2015. Vi ber arrangører av disse om å sjekke at alle prøver i 2014 er med.
 
Vi ønsker samtidig å få presisert følgende:
– Det skal ikke ligge ulike priser for medlemmer/ikke medlemmer inne i terminlisten. Prøvene er åpne på likt grunnlag for alle som er berettiget til å starte.
– Betaling skal gjennomføres i henhold til regelverket, dvs. at betaling følger påmeldingsfristen! 
– Diverse feltene  kan kun inneholde klubbens hjemmeside adresse, tlf.nr til prøveleder, klasseinndeling, evt. deltagerbegrensning,

– Det oversendte dokumentet skal ikke publiseres i noen form, da dette er å anse som et foreløpig utkast til terminliste!

 
Så over til det praktiske vedr. korrektur på terminlisten.
 

Klubben gjør følgende:
Gå inn på:
www.nkk.no
Velg «Tjenester» og klikk deg så inn på «Klubbadministrasjon» under «Klubber & andre».
Logg deg inn med klubbens ID nr. og passord. 
Under «søknad om prøve» ligger listen med klubbens søknader. 
Klikk på ønsket søknad, korriger denne og avslutt med å trykke neste og send.
Du kan også slette søknader, samt legge til nye søknader. 

OBS! 
Savner du en søknad så se eventuelt etter søknaden under en av de andre prøvekategoriene før det legges inn ny søknad, de kan ha blitt lagt inn med feil prøvetype.

OBS! 
Korrigeringer som blir gjort i excel-dokumentet vil ikke bli tatt til følge.

Frist for korrektur er 2/12-13. Denne fristen MÅ overholdes, da det ikke vil bli gitt utsettelse.

Den endelige terminlisten for prøver 2014 blir publisert i løpet av desember.