2016 – Brukshundkonferanse / bankett & forbundsting

Invitasjon og påmeldingsskjema 

Invitasjon til helgen med Brukshundkonferansen, bankett og Forbundstinget 2016-pdf

Invitasjon til helgen med Brukshundkonferansen, bankett og Forbundstinget 2016-word

Forbundsting 2016

Innkalling til forbundsting 2016

Forbundsstyrets årsberetning 2015

Åresberetning fra fagkomiteen for bruks

Årsberetning fra forsvarshundkomiteen

Årsrapport fra Lov- og disiplinærutvalget

Årsrapport fra resultatansvarlig med statistikk for 2015 (mangler grunnet sykdom)

Revisors berettning_2015

Resultatregnskap 2015

Balanse 2015

Budsjett_NBF_2016

Fastsettelse av årskontigenten for 2017

Forslag til lovendring

Valgkomiteens innstilling til NBF 2016

Relevante dokumenter som listet under finner du HER

Vedlegg – Fullmakt_forbundstinget 2016

Vedlegg – NBF Innrapportering_medlemmer

Vedlegg – NBFs lover av 2014

Vedlegg – Reisefordeling Brukshundkonferanse & Forbundsting

Referater

Referat Brukshundkonferansen 2016

Referat Forbundsting 2016