Forbundsting & Brukshundkonferanse 2016

Informasjon om tid og sted for Forbundstinget & Brukshundkonferansen 2016, samt lovendringsforslag

Brukshundkonferansen & Forbundstinget 2016 i Norsk Brukshundsports Forbund

Sted: Best Western Oslo Airport Hotell, Museumsveien 26, N-2060 Gardermoen.

Dato/tid Brukshundkonferansen:
Lørdag 20. februar 2016 / kl.11:00 – 17:00

Dato/tid Forbundstinget:
Søndag 21. februar 2015 / kl.10:30 –

Til Forbundstinget foreligger det ett lovendringsforslag. Dette lastes ned HER.

Fullstendig saksliste vedlagt nødvendige dokumenter kunngjøres senest 4 uker før tinget avholdes.
Påmeldingsskjema med ytterligere info. til både Brukshundkonferanse og Forbundstinget sendes ut senest 4 uker før avholdelse.

Mvh
Norsk Brukshundsports Forbund
Styret