2017 – Brukshundkonferanse – bankett & forbundsting

Brukshundkonferanse og Forbundsting 2017 i Norsk Brukshundsports Forbund

Sted: Best Western Oslo Airport Hotell, Museumsveien 26, N-2060 Gardermoen

Dato/tid Brukshundkonferanse:
Lørdag 25.02.2017/ Kl. 11.00 – 17.00

Dato/tid Forbundstinget:
Søndag 26.02.2017 / kl. 10.30 –

Fullstendig saksliste, vedlagt nødvendige dokumenter kunngjøres senest 4 uker før tinget avholdes.
Påmeldingsskjema med ytterligere info til både Brukshundkonferanse og Forbundstinget sendes ut senest 4 uker før avholdelse.

Med vennlig hilsen
Norsk Brukshundsports Forbund
v/ Styret