Deltakere NM bruks 2021

NM Spor 2021 NM Rundering 2021
Hilde Hov /Mio Else Helene Feet/ Hexgårdens Wixie
Rannveig Boman/ Kiærgårdens Ben Sid Monica Tegler/ Tunevannets Kasi
Anita Helgesen/Tunevannets Rebell Hilde Hov/ Mio
Monica Tegler/Tunevannets Kasi Finn Erling Johansen/Bardlands Selma
Oddbjørg Mellingen/ RixDivans Chobra Gerd Hallingby/ Choise of Jo
Oddveig Moen/ Ulvehiets Emil Toril Pedersen/Hexgårdens Frost
Ingar Oliversen/ Vargfjells Ragni Turid Stavn/ Kjepperudgårdens Maybe The best
Toril Pedersen/Hexgårdens Frost Marit Brevik/Dwylch Tigris Virgata For No
Torunn Osen/ Tunevannets Hippi Lidvard Auflem/Lann Morian Lennox
Hilde Nordli/ Skovfarmens Chocolate Qazi Mette Norill/Lowforge Missouri
Marit Brevik/ Dwylch Tigris Virgata For No Torunn Osen/ Kiæråsens Croz
Finn Erling Johansen/ Bardlands Selma Hilde Nordli/Skovfarmens Chocolate Qazi
Lidvard Auflem/ Lann Morian Lennox Marie Nilsson/Qiwrons Ezz
Øyvind Jensen/ Ambolt’s Siri Ellinor Simonsen/ Gaya
Øystein Bjørnsengen/ Indragårdens Nellie Ingar Oliversen/ Tunevannets Molly