Endring av innbetaling av aktivitetsavgift

Til medlemsklubber/forbund

På representantskapsmøte den 24 .april 2010, ble det vedtatt en endring i innbetaling av aktivitetsavgiften.

Vedtaket sier:
”For alle hunder som deltar på terminfestet arrangement, skal innbetales aktivitetsavgift til NKK svarende til minst 10% av påmeldingsavgift av arrangementet oppad begrenset til maksimalt tilsvarende 10% av påmeldingsavgift for NKKs internasjonale utstillinger.”
 
Endringen gjøres gjeldende fra 20. august 2010.
 
Alle prøvemapper som er til utskrift på
www.nkk.no er oppdatert.