Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund

Søndag 27. februar 2011 kl. 10.30

Forsvarets Hundeskole, Hauerseter (mellom Dal og Gardermoen)

Saksliste:

 1. Åpning ved leder
 2. Godkjenning av fremmøtte representanter
 3. Valg av:
  • Dirigent
  • Referent
  • To personer til å undertegne protokollen
  • To personer som tellekorps
 4. Godkjenning av innkalling
 5. Godkjenning av saksliste og forretningsorden
 6. Årsrapport fra:
  • Styret
  • Lov- og disiplinærutvalget
 7. Revidert regnskap med revisors rapport
 8. Budsjett for 2011.
 9. Fastsettelse av kontingenten for 2012
 10. Innkomne forslag
 11. Valg
 12. Avslutning

Innkalllingspapirer:

Innkalling til Forbundstinget 27 februar 2011

Fullmakt til Forbundstinget

Forbundstyrets årsberetning 2010

Valgkomiteens innstilling til NBF 2011

Budsjett og regnskap 2010 budsjett 2011

NBF Resultatregnskap 2010

Disiplinærutvalgets årsberetning 2010