Forbundsting og Brukshundkonferanse 2019

page1image21219360

Forbundsting og Brukshundkonferanse 2019

Informasjon om tid og sted for Forbundsting og Brukshundkonferanse 2019

Sted: OBS: Nytt sted: «Gardermoen Airport Hotell», Ravinevegen 11, N-2060 Gardermoen

Dato/tid Brukshundkonferanse:

Lørdag 23.02.2019/ Kl. 11.00 – 17.00

Dato/tid Forbundstinget:

Søndag 24.02.2019 / kl. 10.30

Forslag som ønskes behandlet skal være Forbundsstyret i hende senest 31.desember.

Fullstendig saksliste, vedlagt nødvendige dokumenter kunngjøres senest 4 uker før tinget avholdes.
Påmeldingsskjema med ytterligere info til både Brukshundkonferanse og Forbundstinget sendes ut senest 4 uker før avholdelse.

Med vennlig hilsen
Norsk Brukshundsports Forbund v/ Styret