Referat instruktørsamling Trinn II og III 19.-21. oktober 2018

Sted: Østlies Hundesenter, Elverum

Arrangør: NBF v/ Fagkomiteen for Bruks

Fredag
Åpning/ presentasjon
Oppmøte og oppstart fredag ettermiddag. Det var 18 påmeldte instruktører til denne samlingen. Gruppa bestod av både Trinn II og Trinn III instruktører.
Tilstede på samlingen var:
Aas, Jostein
Antonsen, Ellinor
Behrns, Berit
Bjørnsengen, Øystein
Dalbakk, Agneta
Dyrkorn, Kristin
Hansen, Morten
Flemsæter, Aud
Jensen, Hans
Mastad, Hans Jørgen
Simensen, Astrid Bergo
Thormodsrud, Cecilie
Vedvik, Jon-Arne
Warø, Marianne S.
Ørjasæter, Unni
Østbakken, Elisabeth
Østlie, Terje
Østlie, Inger

Inger Østlie fra FK ønsket velkommen og åpnet samlingen.
Sist det var samling, var i 2015, og etter den samlingen ble forslaget om å arrangere slike samlinger hvert 3. år, nedfelt i mandatet til FK bruks.
Agendaen for samlingen var satt etter ønsker fra de påmeldte pr. Juni 2018.
Observasjon, beskrivelse og analyse – et verktøy for å sette i gang tiltak
Det første «faget» handla om teori rundt dette med å observere. Terje Østlie tok tak i de viktigste punktene rundt det som, for alle instruktører, bør være den innledende delen før oppstart av undervisning/veiledning.
Hvilke sanser observerer vi med og hvordan kan vi legge best mulig til rette for å få et så bra utgangspunkt som mulig for å hjelpe eier med det som er tema for den enkelte.
Starter vi med å observere, eller starter vi med tiltak?

Test av hund
Vi var heldige og fikk være med å observere en «Barbet» (Fransk Vannhund), 15 mndr, i test-løypa. En helt ukjent rase for de aller fleste, og selvsagt; vanvittig interessant. Hunde-eier presenterte sine mål med hunden, og vi fikk i oppgave å, på bakgrunn av de observasjoner vi gjorde, legge planer for hvordan bygge denne unge hunden til en «brukshund».
Vi ble inndelt i grupper og fikk i oppdrag å diskutere oss fram til forslag.
Det å diskutere med utgangspunkt i hele gruppas erfaringer og kunnskap, må jo bare bli lærerikt. Og her fikk hunde-eier med seg mange gode tips både til «bygging» og trening. Kjempefin åpning, og etter dette, fortsatte diskusjonen og praten i peisestua.

Lørdag
Fredag «la lista» for lørdag. Starta med testing av en schâferhund (15 mndr), Golden retriever (15 mndr), observasjon, etterfulgt av trening på banen.
Gruppearbeid denne dagen også, med den samme gruppesammensetningen.
Så til et av hoved-ønskene for helgen; problemløsning rundering. 3 caser, 3 forskjellige raser, 3 forskjellige aldre, og da med forskjellig erfaring. Og her fikk vi utfordringer med alt fra den hunden som er tom for motivasjon til den hunden som «klarer selv». Enormt interessant og lærerikt.
Det ble utrolig fine treningsøkter og mye super undervisning
Etter en særdeles innholdsrik dag, fortsatte erfaringsutvekslingen utover kvelden.

Søndag
Samme «hoved-overskrift: observasjon, beskrive og analyse som utgangspunkt for tiltak. Alt fra problemløsning til innlæring av ulike moment og øvelser. Også dette «i tråd» med deltakernes ønsker.
Problemløsning på «fellesdekk med skudd», innlæring av «gå foran i line», problemløsning i forhold til «lyd» under lydighetsprogrammet.
«Bonusen» med å ha dette som tema på instruktørsamlinger, er at det hele tiden blir stort fokus på hundekunnskap, og det er ikke til å unngå at det også er en enorm gevinst i tillegg til de ulike tilnærmingsfaktorer.
Det som også kom godt fram i løpet av alle de treningsøkter vi hadde denne helga, var jo at jo flere repetisjoner vi gjorde med fokus på individene foran oss og hva vi observerte, så kom vi fram til et bedre og bedre utgangspunkt for trening og løsninger.
Konkusjon/evaluering
Nok engang klarte fagkomiteen, å arrangere ei samling slik at man kunne fylle opp med inspirasjon og motivasjon for videre arbeid som instruktør.
Tema fikk alle mulighet til å være med å påvirke og under oppsummeringen kom det jo bland annet tilbakemelding på at det er det som vi har jobbet med denne helga, som man har behov for å repetere og bli tryggere på.
Spesielt kom det mange tilbakemeldinger på at det kunne diskutere / øve på å beskrive det man har sett, i gruppene ga stort utbytte.
Fagkomiteen fikk også klare tilbakemeldinger på at det å ha mulighet for å kunne samles med jevne mellomrom er utrolig givende og viktig for både motivasjon, kunnskap og ferdigheter og ikke minst det å utvide nettverket med andre instruktørkolleger.

Referent: Ellinor Antonsen