Forbundsting og brukshundkonferansen 2021

Styret i NBF har grunnet pågående koronapandemi, vedtatt at årets Brukshundkonferanse blir avlyst. Forbundstinget blir avholdt på dato som annonsert, men på digital plattform. Mer informasjon om dette vil bli sendt medlemsklubbene innen fristen for utsending av dokument til Forbundstinget

 

Forbundstinget:
28.02.2021 kl 10:30 blir gjennomført digitalt