Forslag til reviderte «Regler for brukshundprøver

«Forslag til reviderte «Regler for brukshundprøver» er nå sendt ut på høring til alle klubber.

Alle tilbakemeldinger skjer via klubbene.

Høringsfristen er 28.09.2014

 

Fagkomiteen for Bruks

Norsk Brukshundsports Forbund

Forslag til nye Regler for brukshundprøver

Vedlegg til utkast revidert regelverk for brukshundprøver