Frist for innsending av forslag til lovendringer

Styret i NBF minner om § 7 i NBF`s lover: Forslag til forbundstinget:
«Forslag til endringer i forbundets lover, skal være innkommet senest 31. oktober.
Forslag kan fremmes av tilsluttede klubber v/ styret, samt Forbundsstyret.»
Forslag sendes til; sekretaer@norsk-brukshundsport.no