Forslag til reviderte «Regler for bruksprøver»

Forslag til reviderte «Regler for bruksprøver»

Pr.01.10.2018 er ovennevnte utkast sendt til alle klubber på høring.

Høringsfristen er 01.01.2019, og reviderte regler er tenkt å skulle være gjeldende fra februar/mars 2019.

Fagkomiteen for Bruks og styret oppfordrer alle bruks-interesserte om å engasjere seg via sin klubb i prosessen.