Hvordan forstå og praktisere regelverket

Emner diskutert på dommersamling 2012

VERSJON 1 SIST OPPDATERT: 22.04.2012

ØVELSE

HENDELSER/SITUASJONER BEDØMMES SLIK

MERKNAD

Sporoppsøk (Ingar)

Melding til HF ved feil: Bakspor eller når HF avviker fra oppsøkslinjen uten å følge sporet skal meldingen være «tilbake til linjen» Feil spor skal ikke brukes og tas vekk fra regelverket. «Søke i linens lengde» bør vurderes å tas inn igjen

Alle + KG bruks

Feltsøk (Torgeir)

Dommer skal opplyse til HF øvelsens start og stopp.

Gjenstander:I tillegg til metalgjenstander ble det enighet om å ikke benytte glass, ball, leker som piper, tynn hard plast eller andre gjenstander som kan skade hunden. Viktig å benytte gjenstander med forskjellig fertsbilde for å utprøve hundens søksegenskaper.

«naturbehov» skal bemerkes og kan trekkes med inntill 1 enhet

Alle

Rundering (Aage)

Feil i forrige referat. Det er enighet om at «stressmelding» hals eller bringkobbel ikke skal bedømmes som feilmelding, men går undere «andre feil» som medfører passende trekk. Dersom hunden «stressmelder» og kommer inn med melding regnes dette som «Feilmelding» når den ikke kan påvise figurant.

Alle

Lydighet

 

 

Fremadsending (Ellinor)

Hundeføreres tempovariasjoner skal medføre karakternedsettelse. Avvik i sideretning gis et trekk på 1 enhet ved avvik på mer enn 3 meter. Ved overskridelse av lengde skal hele hunden være over grensen.

Fører stopper hunden med en eller annen komando før grensene overskrides skal bedømmes som dobbeltkomando

Alle

Fri ved foten ( Bjørnar)

Alle oppfordres til å følge opp regelverket på at kun hund som viser arbeidsglede kan få høyeste karakter.

Kontakt med fører vektlegges, øyekontakt er ønskelig.

Alle

Hals

Hvis HF i kampens hete bruker feil kommando så skal dette trekkes som dobbeltkommando. Eks hvis halskommando feilaktig brukes i stedet for stillekommando så skal det ikke trekkes for «halser når den ikke skal» men som for dobeltkommando.

 

 

Kryp

Som øvelsen sier så skal hunden krype, men åling kan gi godkjent (5)

Alle

Apportering med avlevering foran

Bedømmelse avlevering: Hunden skal sitte tett og rett foran og etter ca3 sek kommanderes hunden til å slippe for derette kommanderes fot/på plass som bedømmes etter kriteriene raskt og i korrekt grunnstilling   

Alle

Budføring

Innkomst foran (fører/hjelpefører) er godkjent

Alle

  

Referrent Aage Bergmo

Punktene er gjennomgått og godkjent av Geir B. Larsen og Kristoffer Modell