Innkalling til Brukshundkonferanse & Forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund

Lørdag 23. februar og Søndag 24. februar 2013 avholdes NBFs Brukshundkonferanse og Forbundsting.
Møtene starter begge dager kl. 11:00
Agenda og tilhørende dokumenter finner du her.

Sted: Best Western Letohallen Hotel

Saksliste:
1. Åpning ved leder
2. Godkjenning av fremmøtte representanter
3. Valg av:
a. Dirigent
b. Referent
c. To personer til å undertegne protokollen
d. To personer som tellekorps
4. Godkjenning av innkalling
5. Godkjenning av saksliste og forretningsorden
6. Årsrapport fra:
a. Styret
b. Lov- og disiplinærutvalget
c. Resultatansvarlig
7. Revidert regnskap med revisors rapport
8. Budsjett for 2013
9. Fastsettelse av kontingenten for 2013
10. Innkomne forslag
11. Valg
12. Avslutning

 

Dokumenter for nedlasting:

Innkalling Brukshundkonferanse og Forbundsting sendt klubbene 21.11.2012

Innkalling til Forbundsting 2013

Agenda Brukshundskonferanse 2013

Forbundstyrets årsberetning 2012

Årsberetning – Disiplinærutvalget 2012

Årsrapport resultatansvarlig 2012

Regnskap

Prosjektregnskap 2012

Revisjonsberetning 2012

Budsjett 2013

Valgkomitéens innstilling 2013

Forslag fra NBF til endringer i NKKs bruksprøveprogram

 

Fullmakt til Forbundstinget – word

Reisefordelingskjema Forbundstinget – word