Innkalling til Forbundsting og Brukshundkonf. 2014

Innkalling til forbundsting og brukshundkonferanse i Norsk Brukshundsports Forbund 2014

Forbundsting 2014

Hele innkallingen kan leses her

Alle relevante dokumenter kan leses her

Søndag 23. februar 2014 kl. 10:30

Best Western LetoHallen Hotell
(Koloniveien, 2072 Dal)

Saksliste:
1. Åpning ved leder
2. Godkjenning av fremmøtte representanter
3. Valg av:
a. Dirigent
b. Referent
c. To personer til å undertegne protokollen
d. To personer som tellekorps
4. Godkjenning av innkalling
5. Godkjenning av saksliste og forretningsorden
6. Årsrapport fra:
a. Styret
b. Lov- og disiplinærutvalget
c. Resultatansvarlig
7. Revidert regnskap med revisors rapport
8. Budsjett for 2014
9. Fastsettelse av kontingenten for 2015
10. Innkomne forslag
11. Valg
12. Avslutning

Brukshundkonferansen 2014

Hele invitasjonen kan leses her

I forbindelse med Forbundstinget 2014 inviterer vi klubbene til å stille med representanter til årets brukshundkonferanse. Her vil vi diskutere ”rikets tilstand” samt legge opp til dialog om hvordan vi skal/kan jobbe for økt aktivitet i sporten vår.

Agenda:
1. Resultatservice
2. NM/NoM/The Challenge
3. Samarbeidsavtalen NBF – NKK
4. Særkomiteer i NKK
5. DogWeb Arra
6. Aktivitet/rekruttering
7. FCI Nordic Style Trails
8. Nytt regelverk fra 01.01.2015

På kvelden arrangerer vi en sosial tilstelning med bankett på hotellet, her blir det utdeling av priser til vinnerne av årets sporhund, årets runderingshund og årets brukslydighetshund.

Vi ønsker alle velkommen til en engasjerende samling sammen likesinnede med hjerte for brukshundsporten.

Felles innkalling forbundsting og brukshundkonferanse 2014

Felles invitasjon kan leses her