NM 2012 Tidsplan – spor

Er du interessert i når de ulike ekvipasjene skal starte sine respektiveøvelser i runderingsgruppen kan det sees her