NOM Deltakere 2016

Følgende personer er uttatt til NoM 

RUNERING
1 Henning Hysing
2 Hilde Hov
3 Mette Norill
reserve Bernt Hinna

SPOR
1 Monica Tegler
2 Torunn Osen
3 Liv R. Lund
reserve Bernt Hinna