NOM Deltakere

Norske deltakere til NOM i Finland

SPOR 

1 Monica Tegler

2 Liv Lund

3 Anders Svare

Reserve Hilde Nordli

 

RUNDERING  

1 Henning Hysing

2 Hilde Hov

3 Toril V. Pedersen

Reserve Svein Frantzen

 

FORSVARSHUND 

1 Peder Christiansen

 

IPO 

1 Ikke kjent

2 Ikke kjent

3 Ikke kjent

Reserve Ikke kjent

 

DOMMERE

Spor: Widar Bratlie

Rundering: Geir B. Larsen

Forsvarshund: Johnny Knutsen

IPO: Ikke kjent  

 

LAGLEDERE

Spor: Per Arne bakke

Rundering: Svein Frantzen

Hovedlagleder: Bjørnar Strand

 

Hele listen over deltakere til NOM 2014 kan sees her

Anders Svare

Anders Svare

Hilde Hov

Widar Bratlie

Svein Frantzen

Per Arne Bakke