NoM – Regler for deltagelse

For å delta på NoM må ekvipasjen ha søkt om deltakelse, og ha startet i årets NM i den gruppen ekvipasjen ønsker å delta i.

Ved uttaket vil de 2 høyeste kvalifiseringssummene fra terminfestede stevner i Norge og Sverige bli lagt til grunn, hvorav minst ett må være fra et norsk stevne. I tillegg vil resultatene fra inneværende års NM bli lagt til grunn.

Inneværende års Norgesmester er automatisk kvalifisert for deltakelse i den gruppen ekvipasjen ble Norgesmester i og skal tilbys plass på laget.

NoMs kvalifiseringsperiode går fra forrige års NM og fram til og med inneværende års NM.

Søknad om deltakelse i NoM sendes NBF sammen med søknad om deltakelse i NM og skal være NBF i hende senest den første lørdagen i juli. Stevner mellom søknadsfristens utløp og NM som ekvipasjen ønsker tellende til NoM ettersendes NBF.

Kvalifiseringssum regnes ut fra følgende utregning:
(Sum lydighet + (sum spesialøvelser x 4) = kvalifiseringssum)