Nye æresmedlemmer

På Forbundstinget 2011 ble Inger og Terje Østlie utnevnt til æresmedlemmer i NBF for lang og tro tjeneste for hundesporten.

Kriteriene for utnevnelse av denne utmerkelsen er som følger:

(Gjengitt fra Forbundets lover § 14 -pkt. 3: Æresmedlemskap)
«Dette er Forbundets høyeste utmerkelse, og gis til personer som i en årrekke har utmerket seg på en særdeles fremragende måte for brukshundsporten nasjonalt eller internasjonalt. Kan også tildeles aktive utøvere som gjennom sine sportslige prestasjoner i flere år har utmerket seg som et forbilde for andre utøvere. Som æresmedlem kan vanligvis bare utnevnes personer som tidligere har mottatt Forbundets orden. En person kan utnevnes om Forbundet mener dette kan ha særdeles stor betydning for hundesportens fremtid.
Sammen med æresmedlemskapet tildeles Forbundets merke i gull med ekekrans og anheng i de nasjonale farger. Det deles også ut et miniatyrmerke i gull med ekekrans.»

De hjerteligste gratulasjoner overbringes.

Du finner oversikt over Forbundets æresmedlemmer her