Regelverket for brukshundprøver er nå ferdig revidert for kommende regelverksperiode og gjelder fra 01.01.24.

Oppsummering av de viktigste endringene

 

Brukshundmerkeprøve

Uoffisiell prøve som kan brukes for eksempel som avslutning på kurs avholdt i hundeklubb.

Skudd

6 mm erstatter 9 mm startpistol. Disse kan kjøpes uten krav til våpenlisens, og uten særlige krav til oppbevaring.

Hinderhøyde

Den gamle målebrevordningen beholdes. Alle hinderhøyder er redusert med 10 cm fra forrige regelverksperiode.

Lydighetsøvelser

Generelt

Det er lagt inn endring i utførelsen av fellesdekk, hvor kommandant ikke lengre skal spørre ekvipasjene om de er klare, men informere om at alle skal gjøre seg klare, og at øvelsen starter.

Det er også lagt inn presisering i lineføring/fri ved fot, hundefører skal bevege seg på en naturlig måte under øvelsen. Dersom hånd brukes som påvirkning skal det medføre trekk.

Klasse D.

Fellesdekk. Tid er redusert. Avstand mellom hundene har økt og avstand til hundefører er kortet ned.

Dekk fra holdt erstatter Dekk under marsj.

Klasse C.

Fellesdekk. Tid er redusert. Avstand mellom hundene har økt og avstand til hundefører er kortet ned.

Rekkefølgen på øvelsene er noe endret, slik at Forangående i line nå kommer etter innkalling, og skal foregå på samme strekning. Forangående i line er redusert i lengde, og skal utføres kun en vei.

Klasse B.

Fellesdekk. Øvelsen gjøres nå med synlig fører.

Fremmadsending gjøres kun en vei.

Metallapport erstatter tungapport.

Spor

Makstid for spor har økt med 5 minutter for klasse A og B.

Det kan benyttes bilde av sporpinner og sluttsløyfe som umiddelbart sendes til arrangør i stedet for kontrollør i sporet.

Regelverket som gjelder fra 01.01.2024 finner du på NKKs hjemmeside.