Regelverkspressiseringer

«Deltaker kan kun delta med en hund i samme klasse under samme konkurranse»

10. KOMMENTARER TIL NKK´S FELLESBESTEMMELSER

Vi ønsker å minne deltakere, arrangører og dommere på regelen som finnes på s. 54 i «Regler for Brukshundprøver»:

«Deltaker kan kun delta med en hund i samme klasse under samme konkurranse»
Dersom dette nå likevel skulle skje /ha skjedd, vil det bli nødvendig å rette opp i resultatlistene fra prøven, og stryke et av de oppnådde resultat som er oppnådd av den som stillte med to hunder.
Korrekte dommerskjema, resultatlister og prøvepapirer må sendes på nytt til resultatansvarlig , NKK må også informeres om det inntrufne for sine registreringer, og feilen må rettes opp i DogWeb Arra, dersom det er foretatt registreringer der.

For å unngå ekstraarbeid for arrangørene, anbefaler vi å være obs på denne regelen, og informere deltakere som melder på flere hunder til start i samme klasse på samme prøve.

Ytterligere fortolkninger og presiseringer vil ved behov komme under «Regelverk/skjemaer – Regelverksfortolkninger»