Styre i NBF har utnevnt The Challenge komite med følgende medlemmer;

  • Bjørnar Strand, leder velges for 2 år
  • Terje Østlie, medlem velges for 2 år
  • Ronny Lauten, medlem velges for 1 år
  • Hans Jørgen Jensen, medlem velges for 1 år

Mandat for The Challenge komiteen vedtas som det foreligger.