Vi inviterer herved klubbene til å delta på årets Brukshundkonferanse & Forbundsting.