Kurs

Denne siden inneholder informasjon om kurs i NBF regi.

Brukshund

2019 – NBF Brukshundkurs

2018 – Sølenkurset – Instruktører

2018 – Evjekurset – Instruktører

Instruktører

Brukshundkurs Sølen 2016

Instruktørsamling for Trinn II og III brukshund instruktører

Instruktørsamling 09-11.oktober 2015

Instruktørkurs Trinn II Bruks

Dommere

Dommerkonferanse

Stevneleder

Stevnelederkurs

Stevnelederkurs