2015 – Brukshundkonferanse – Jubileumsfest og Forbundstinget

Brukshundkonferanse – Jubileumsfest og Forbundstinget  2015

Invitasjon og påmeldingsskjema 

Invitasjon til helgen med Brukshundkonferansen, NBFs 50 års jubileumsfest og Forbundstinget 2015-pdf

Invitasjon til helgen med Brukshundkonferansen, NBFs 50 års jubileumsfest og Forbundstinget 2015-word

Forbundsting 2015

1. Innkalling til forbundsting 2015

6.a Forbundsstyrets årsberetning 2014

6.b – Åresberetning fra fagkomiteen for bruks

6.c – Årsberetning fra forsvarshundkomiteen

6.d – Årsrapport fra Lov- og disiplinærutvalget

6.e – Årsrapport fra resultatansvarlig med statistikk for 2014

7. – Revisors berettning_2014

7.b – Regnskap & balanse_Nbf_2014

8 – Budsjett_NBF_2015

9 – Fastsettelse av årskontigenten for 2016

11 – Valgkomiteens innstilling til NBF 2015

— 13 – Relevante dokumenter vil legges ut i oppdatert versjon innen 26.01.15

13 – Vedlegg – Fullmakt_forbundstinget 2015

13 – Vedlegg – NBF Innrapportering_medlemmer

13 – Vedlegg – NBFs lover av 2014

13 – Vedlegg – Reisefordeling Forbundsting