Kurs

Denne siden inneholder informasjon om kurs i NBF regi.

Brukshund

Brukshundkurs 2020 – avlyst

2020 – NBF Brukshundkurs

2020 instruktører Evjemoen

Instruktører

Brukshundkurs Sølen 2016

Instruktørsamling for Trinn II og III brukshund instruktører

Instruktørsamling 09-11.oktober 2015

Instruktørkurs Trinn II Bruks

Dommere

Dommerkurs 2017

Kurset vil arrangeres på Sølen og går parallelt med brukshundkurset i uke 28.

Dommerkonferanse

Stevneleder

Stevnelederkurs

Stevnelederkurs