Kurs

Denne siden inneholder informasjon om kurs i NBF regi.

Brukshund

2022 instruktører Evjemoen

2022 – NBF Brukshundkurs

2021 – NBF Brukshundkurs

Instruktører

NKK`s utdanningsplan for Trinn II brukshundinstruktører

NKK`s utdanningsplan for Trinn II brukshundinstruktører Fagkomiteen for bruks (FK Bruks) har sendt inn forslag til revidert utdanningsplan for Trinn II brukshundinstruktører. Høringsprosessen startet den 02.05.2017 ved utsending til alle samarbeidende klubber. Frist for høring og innspill vedr revidert forslag er 02.08.2017. Vi ber om at alle interesserte engasjerer seg i høringen via sin klubb. […]

Brukshundkurs Sølen 2016

Instruktørsamling for Trinn II og III brukshund instruktører

Instruktørsamling 09-11.oktober 2015

Dommere

Dommersamling 2017

Det vil bli avholdt dommersamling for brukshund-dommere den 25.-26. November 2017.

Dommerkurs 2017

Kurset vil arrangeres på Sølen og går parallelt med brukshundkurset i uke 28.

Stevneleder

Stevnelederkurs

Stevnelederkurs