Kurs

Denne siden inneholder informasjon om kurs i NBF regi.

Brukshund

Brukshundkurs 2020 – avlyst

2020 – NBF Brukshundkurs

2020 instruktører Evjemoen

Instruktører

Brukshundkurs Sølen 2016

Instruktørsamling for Trinn II og III brukshund instruktører

Instruktørsamling 09-11.oktober 2015

Instruktørkurs Trinn II Bruks

Dommere

Dommersamling 2017

Det vil bli avholdt dommersamling for brukshund-dommere den 25.-26. November 2017.

Dommerkurs 2017

Kurset vil arrangeres på Sølen og går parallelt med brukshundkurset i uke 28.

Stevneleder

Stevnelederkurs

Stevnelederkurs