Nordisk Mesterskap (NoM)

Hvert år arrangeres det Nordisk Mesterskap innenfor deler av NBFs bruksprøveprogram.

Det er landene Sverige, Danmark, Finland og Norge som er ansvarlige for arrangementet etter tur.

Ekvipasjene søker uoppfordret om deltakelse. Det er de 3 beste ekvipasjene i hver gruppe (spor og rundering) i henhold til uttakskriteriene som blir plukket ut.

NoM 2023 AVLYST

Når: Avlyst

Sted: Finnland

Finnland er arrangør av NoM 2023

Nyheter om NoM

NOM 2020 – avlyst

Nordisk Mesterskap for Brukshunder og IGP 2019. Det Norske landslaget deltar ikke

Styret ønsker å orientere litt rundt «historikken» rundt dialog/behandling av info vedr den situasjonen som er i forbindelse med alvorlig hundesykdom som har oppstått i Norge. Den 06.09. ble vi gjort kjent med at kennelklubbene i Sverige, Danmark og Finland hadde opprettet forbud for norske hunder i forhold til å delta på arrangement i de […]

NOM 2019 – lagoppsett