Nordisk Mesterskap (NoM)

Hvert år arrangeres det Nordisk Mesterskap innenfor deler av NBFs bruksprøveprogram.

Det er landene Sverige, Danmark, Finland og Norge som er ansvarlige for arrangementet etter tur.

Ekvipasjene søker uoppfordret om deltakelse. Det er de 3 beste ekvipasjene i hver gruppe (spor og rundering) i henhold til uttakskriteriene som blir plukket ut.

NoM 2023 AVLYST

Når: Avlyst

Sted: Finnland

Finnland er arrangør av NoM 2023

Nyheter om NoM

Nordisk Mesterskap for Brukshunder og IGP 2019. Det Norske landslaget deltar ikke

Styret ønsker å orientere litt rundt «historikken» rundt dialog/behandling av info vedr den situasjonen som er i forbindelse med alvorlig hundesykdom som har oppstått i Norge. Den 06.09. ble vi gjort kjent med at kennelklubbene i Sverige, Danmark og Finland hadde opprettet forbud for norske hunder i forhold til å delta på arrangement i de […]

NOM 2019 – lagoppsett

Påmelding til NM og NOM 2019

Påmelding til NM og NOM 2019

Styret ønsker å minne om at alle som har kvalifisert seg til NM og NOM, må melde seg på. Det er altså ikke «automatisk påmelding» via kvalifiseringslistene.

Søknadsskjema finner dere på hjemmesiden til NBF under fanen; «DOKUMENTER» – «DOKUMENTER OG SKJEMAER «- Norgesmesterskap og Nordisk Mesterskap.

Fyll ut søknadsskjema og legg ved kopi av dommerskjema (helst PDF-filer) fra de tre konkurransene du ønsker som tellende i uttaket til NM. (to konkurranser for NOM).

Vi oppfordrer også de som ikke er rangert som de 15 beste på kvalifiseringslistene, til å søke. Vi trenger reserver i tilfelle noen av de kvalifiserte ikke kan delta/melder på.

Kvalifiseringsperioden for NM 2019 er: 01.07.2018 – 30.06.2019
Søknaden/påmeldingen til NM og NOM må være styret i hende innen første lørdag i juli (06.07.) det

går fint å sende søknad/påmelding før fristen ogsåSkjema sendes til til sekretaer@norsk-brukshundsport.noHilsen Styret NBF