Forslag til forbundstinget 2017

Styret i NBF minner om § 7 i NBF`s lover: Forslag til forbundstinget:

«Forslag til endringer i forbundets lover, skal være innkommet senest 31. oktober.

Forslag kan fremmes av tilsluttede klubber v/ styret, samt Forbundsstyret.»

Forslag sendes til ; sekretaer@norsk-brukshundsport.no