Styret i NBF minner om § 7 i NBF`s lover:

Forslag til forbundstinget:

«Forslag til endringer i forbundets lover, skal være innkommet senest 31. oktober. Forslag kan fremmes av tilsluttede klubber v/styret, samt Forbundsstyret.»

Forslag sendes til; sekretaer@norsk-brukshundsport.no