NORDISK MESTERSKAP FOR BRUKSHUNDER OG IGP 2019

DET NORSKE LANDSLAGET DELTAR IKKE

Styret ønsker å orientere litt rundt «historikken» rundt dialog/behandling av info vedr den situasjonen som er i forbindelse med alvorlig hundesykdom som har oppstått i Norge.

Den 06.09. ble vi gjort kjent med at kennelklubbene i Sverige, Danmark og Finland hadde opprettet forbud for norske hunder i forhold til å delta på arrangement i de respektive land.

Norsk Brukshundsports Forbund fikk mandag kveld (09.09.) KL. 17.50 mail fra NKK v/ avdelingsleder for marked og kommunikasjon om at det fremdeles ikke forelå noen svar på denne alvorlige hundesykdommen som har rammet flere hunder i Norge.

Hovedbudskapet i mailen var: (se nedenfor i gult)

NKK innstiller alle arrangementer 9. – 16. september i forbindelse med utbrudd av alvorlig sykdom

HS innstiller alle terminfestede arrangementer fra og med dags dato og frem til og med mandag 16.september 2019. Det vil bli tatt en ny vurdering og gjort et nytt vedtak på senere tidspunkt for arrangementer etter 16. september.

Hovedstyret beslutter å ikke sende norsk landslag til mesterskap i utlandet inntil videre.

Hovedstyret anbefaler at norske hunder ikke deltar på hundeutstillinger og prøver mv i utlandet inntil videre.

NKK`s beslutninger er tatt med utgangspunkt i et møte 09.09.2019 med de sentrale aktørene i saken (mattilsynet, veterinærinstituttet, NJFF, veterinæraktører og NKK), hvor det, i mangel på konkrete årsaker til dette utbruddet, anbefales å opptre i forhold til «Worst Case».

NBF sendte da ut, etter et hastemøte, beskjed ut, 09.09. kl 22.41, til hele den norske landslagstroppen (deltakere, lagledere, dommere og representanter) om de føringer som er lagt fra NKK.

NBF velger selvsagt å forholde seg til, og rette seg etter, de anbefalinger som gjøres med bekgrunn i konklusjoner og fakta fra fagmiljøene, som råder og anbefaler hyppig.

NBF ønsker overhode ikke å ta stilling til evt spekulasjoner rundt denne situasjonen.

Nordisk Mesterskap for brukshunder og IGP 2019

Vi tenker selvsagt at det er leit at vi ikke får vært med på dette store høydepunktet i sesongen, men vi må selvsagt respektere den situasjonen som har oppstått og rette oss etter de føringer som legges.

Alle i den norske troppen aksepterer selvsagt dette.

Vi ønsker alle våre «naboer» veldig lykke til med NOM 2019, og håper at det blir et mesterskap som er brukshundsporten verdig.

Vi fra Norge kommer sterkere tilbake i 2020.

Styret NBF