Nidaros Brukshundklubb inviterer til
INSTRUKTØRKURS TRINN 2 BRUKS

Vinteren 2023/2024 arrangerer Nidaros Brukshundklubb NKK Trinn 2 Bruks instruktørkurs. Utdanningen gjennomføres i henhold til Norsk Kennel Klubs utdanningsplan for instruktører.

Datoer og sted:
Kurset består av 4 helgesamlinger, pluss egen eksamenshelg.
Kurstidspunkt fra klokken 09.00 – ca 17.00. Vi gjør oppmerksom på at kurstidspunkt kan forskyves noe.

  • Samling 1: 24-26. november
  • Samling 2: 15-17. desember
  • Samling 3: 05-07. januar
  • Samling 4: 26-28. januar
  • Samling 5: 06-07. april (eksamen)

Det kan bli aktuelt med en digital samling før eksamen.
Kurset avholdes i Trondheim m/omegn, fortrinnsvis i Nidaroshallen, klasserom og mye utendørs.

Instruktør: Geir Bjørge Larsen
Instruktørelev trinn 3: Lena Haller (vil undervise noe av kurset)

Målgruppe:
Utøvere i brukshundsporten som vil bli bedre på å lese og trene egen hund, og samtidig ønsker å dele av sin lærdom med andre. Som instruktør trinn 2 bruks er du bemyndiget å avholde nybegynner, og videregående kurs i brukshundøvelser.

Antall plasser:
Maks 7 deltakere

Påmelding:
For å delta på kurset må du oppfylle NKKs formelle og praktiske krav: se vedlegg på vår nettside
Søknad om plass, samt dokumentasjon på instruktørerfaring, oppnådde resultater med egen hund, og anbefaling fra egen klubb sendes til kurs@nidarosbhk.no innen 09.10.2023.

Pris:
Kr. 18 500,- som betales i 2 terminer (ved opptak, og i januar 2024).

Vi tar forbehold om at det blir nok deltakere til at kurset kan holdes. Komplett utdanningsplan finner du også på vår nettside.

Nidaros BHK mottar støtte til kurset fra Studieforbundet natur og miljø. Eventuelle spørsmål rettes til kurs@nidarosbhk.no