Høringsutkast på regler for Brukshundprøver (NBF) og NKKs kåringsprøve

Høringsutkast på regler for Brukshundprøver (NBF) og NKKs kåringsprøve, utarbeidet av Norsk Brukshundsports Forbund (NBF), er i dag sendt ut fra NKK. Regelverket ønskes iverksatt 01.01.2024, høringsfristen er derfor satt til 15. november 2023. All nødvendig informasjon finnes i epost fra NKK til klubbene.