Forbundsting & brukshundkonferanse

Forbundsting

NBF’s høyeste myndighet er Forbundstinget, som avholdes hvert år i februar måned.

Innkalling til forbundsting
Forbundsstyret kunngjør innen den 30. november hvert år informasjon om tid og sted for kommende Ting, sammen med forslag til eventuelt lovendringer. Fullstendig saksliste og nødvendige dokumenter kunngjøres senest 4 uker før Tinget avholdes.

Forslag til forbundstinget
Forslag som ønskes behandlet, skal være Forbundsstyret i hende senest 31. desember.
FORSLAG TIL ENDRINGER I FORBUNDETS LOVER, SKAL VÆRE INNKOMMET SENEST 31. OKTOBER. Forslag kan fremmes av tilsluttede klubber ved styret, samt Forbundsstyret.

Brukshundkonferanse

NBF arrangerer hvert år, tradisjonelt dagen før Forbundstinget, en brukshundkonferanse.
Alle medlemsklubber blir invitert for å diskutere «rikets tilstand», viktige saker som det har vært jobbet med, og hva som vil og skal jobbes med framover.
Brukshundkonferansens agenda er forskjellig fra år til år.

Brukshundkonferanse:
19.02.2022 blir gjennomført digitalt

Forbundstinget:
20.02.2022 blir gjennomført digitalt

Nyheter om Forbundsting & brukshundkonferanse

Innkalling til Forbundsting og Brukshundkonf. 2014

Innkalling til forbundsting og brukshundkonferanse i Norsk Brukshundsports Forbund 2014

Les mer

2014 – Forbundsting og Brukshundkonferanse

Forbundsting 2014 Les mer

Innkalling til Brukshundkonferanse & Forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund

Lørdag 23. februar og Søndag 24. februar 2013 avholdes NBFs Brukshundkonferanse og Forbundsting.
Møtene starter begge dager kl. 11:00
Agenda og tilhørende dokumenter finner du her.

Les mer