NKKs KG for bruks presiserer følgende vedr. regelverket:

KG for bruks 19.06.2012.

Du finner presiseringene ved å klikke på denne linken.