Norgesmesterskap for Brukshunder

Det absolutte høydepunkt innenfor vårt offisielle bruksprøveprogram, er det årlige Norgesmesterskapet.

For 44. gang arrangerer Norges Brukshundsports Forbund Norgesmesterskapet i spor og rundering, og for de som kjemper om de 15 kvalifiseringsplassene ligger tusenvis av treningstimer både i skogen og på lydighetsbanen sammen med hunden.
Sesongen for NM kvalifisering starter 1.juli og varer til 30.juni året etter og ekvipasjene prøver igjennom hele året å få samlet tre meget resultater for å kvalifisere seg til NM i bruks. Kun 15 ekvipasjer har mulighet til å kvalifisere seg i hver gren.  NM mester forgående år er automatisk kvalifisert med ett godkjent resultat innenfor kvalifiseringsåret.

NM foregår over 3 dager fredag til og med søndag. Og ekvipasjene skal prøves i spor eller rundering, og øvelsene felt og lydighet.

Fredagen er det en fin ramme rundt åpningen med oppmarsj, hvor man har mulighet til å se deltagere med hunder og dommere, og kamerataften for alle interesserte.

Lørdagen og søndag vil de forsjellige grenene gå. Og da er det muligheter for publikum å se alle ekvipasjene i øvelsene felt og lydighet. 

Under NM er det ett to dommersystem, det betyr av alle øvelser vil bli bedømt av to dommere uavhengig av hverandre og til sammen vil hver ekvipasje bli bedømt av seks forsjellige dommere igjennom NM. Her er det ikke mye rom for feil.
Spenningen er stor rundt hovedarenaen. Der er det en fortløpende resultatservice og mange nervøse ekvipasjer som venter på sin tur. Vil dette være året de blir Norgesmester?

Det er Norges Brukshundsports Forbund som har hovedansvaret for å arrangere NM, men hvert år er det en medlemsklubb som er den tekniske arrangør. Dette fører til at man hvert år har nytt terreng ettersom landet vårt er landstrakt og variabelt.

Teknisk arrangør 2011 er Klepp Brukshundklubb.