Referat fra Evjekurset

Da er referat etter Evjekurset publisert på hjemmesiden vår. Du finner det her

Stor takk til forfatter Ann Kristin Lindgaard