2011 - Sølenkurset - instruktører

Av: Ronny Lauten
Kursledelse & instruktører på Sølen 2011 Kursleder/sekretær: Bjørnar…

2011 - Sølenkurset - annonse

Av: Ronny Lauten
Brukshundkurs NBF inviterer til sitt årlige kurs i spor,…

2011 - Evjekurset - instruktører

Av: Ronny Lauten
Kursledelse & instruktører Evjemoen 2011 Kursleder: Inger…