,

Sølenkurset og Evjekurset

Av: Ronny Lauten
NBF inviterer til sitt årlige kurs i Spor, rundering, brukslydighet og forsvarshund
, ,

Sølenkurset 2013

Av: Ronny Lauten
Hva ønsker DU å gjøre med hunden din i ferien?

2011 - Evje og Sølenkurset

Av: Ronny Lauten
Sølenkurset Evjekurset 2011: Referat…

2011 - Sølenkurset - referat

Av: Ronny Lauten
Brukshundsporten på vei opp. Andre uka i juli var det nok en…

2011 - Evjekurset - referat

Av: Ronny Lauten
Tascha og jeg har vært på sporkurs i regi av Norsk brukshundsports…
,

Referat fra Evjekurset

Av: Ronny Lauten
Da er referat etter Evjekurset publisert på hjemmesiden…

2011 - Sølenkurset - sporlaget

Av: Ronny Lauten
Sølen uke 28 sporlag Deltaker: • Anniken Ramseth med Cross,…

2011 - Evjekurset - annonse

Av: Ronny Lauten
NBF inviterer til sitt årlige kurs i spor, rundering, spor/rundering,…

2011 - Sølenkurset - instruktører

Av: Ronny Lauten
Kursledelse & instruktører på Sølen 2011 Kursleder/sekretær: Bjørnar…

2011 - Sølenkurset - annonse

Av: Ronny Lauten
Brukshundkurs NBF inviterer til sitt årlige kurs i spor,…