,

Referat fra Evjekurset

Av: Ronny Lauten
Da er referat etter Evjekurset publisert på hjemmesiden…

2011 - Sølenkurset - sporlaget

Av: Ronny Lauten
Sølen uke 28 sporlag Deltaker: • Anniken Ramseth med Cross,…

2011 - Evjekurset - annonse

Av: Ronny Lauten
NBF inviterer til sitt årlige kurs i spor, rundering, spor/rundering,…

2011 - Sølenkurset - instruktører

Av: Ronny Lauten
Kursledelse & instruktører på Sølen 2011 Kursleder/sekretær: Bjørnar…

2011 - Sølenkurset - annonse

Av: Ronny Lauten
Brukshundkurs NBF inviterer til sitt årlige kurs i spor,…

2011 - Evjekurset - instruktører

Av: Ronny Lauten
Kursledelse & instruktører Evjemoen 2011 Kursleder: Inger…