Sølenkurset og Evjekurset

NBF inviterer til sitt årlige kurs i Spor, rundering, brukslydighet og forsvarshund